We leven in het tijdperk van mindfulness. Toen ik 16 jaar geleden op mijn kamertje begon met oefenen (en het niemand durfde ter vertellen omdat ik bang was dat mensen dachten dat ik gek was) had ik nooit durven denken dat mindfulness mainstream zou gaan. Toen op latere leeftijd het kwartje écht viel (mindfulness draait niet om ontspannen en je lekker voelen maar om op een milde manier te leren zijn met wat er is: prettig of onprettig) en de wetenschap steeds meer positieve resultaten vond besloot ik er mijn werk van te maken en bij te dragen aan het mainstream maken van deze 2000-jaar oude beoefening. Een blend tussen millenia-oude wijsheid uit het oosten en moderne wetenschappelijke inzichten uit het westen: mooier kon het niet worden voor mij. Inmiddels word je doodgegooid met trainingen en apps maar de burn-outs en depressies lijken toe te nemen. Helpt mindfulness nu wel of niet?

McMindfulness

Met groeiende populariteit en vraag komen groeiende commerciële kansen. Dat is in de mindfulnessindustrie niet anders. En zo zagen we de afgelopen jaren een explosieve groei in mindfulnessapps en aanbieders van mindfulnessworkshops en -trainingen. Je zou denken dat dit een positieve ontwikkeling is gezien het groeiende aantal mensen met mentale klachten. Daar ben ik het deels mee eens. Ja, het is mooi dat er steeds meer aandacht komt voor één van de grootste problemen van deze tijd en het is ook een goede ontwikkeling dat hier steeds meer aanbod voor komt. De vraag is echter of we bezig zijn met de juiste dingen en of we mindfulness inzetten op de juiste manier. Ik vind dit uitdagende vragen. Ik ben daarom als trainer constant bezig met óók mezelf kritisch onder de loep te nemen: pak ik met datgene wat ik doe de kern van het probleem aan of niet? Voegt het werk dat ik doe werkelijk waarde toe of draai ik mee in een systeem dat niet écht helpend is of zelfs averechts werkt? Vooral in de psychologie is het enorm lastig om causale verbanden te leggen.

Inmiddels heb ik, na lang denk- en leeswerk en het geven van veel trainingen, steeds meer helder welke gevaren er schuilen aan het mainstream worden van mindfulness, ook wel McMindfulness genoemd.

Mindfulness als een op jezelf gerichte quick fix

Mindfulness wordt door veel mensen ingezet als een op jezelf gerichte quick fix. Je ervaart wat onrust of stress, opent de app, doet even snel een oefening en weer door. Daarmee gaat het op 3 fronten mis:

1. Mindfulness is een doorlopende beoefening waarmee je steeds meer opmerkzaamheid ontwikkelt over je eigen patronen en een milde houding ontwikkelt richting je ervaringen. Zijn met wat er is en dus niet een oefening doen om gevoelens weg te krijgen. Op de lange termijn leidt de oefening tot meer interne harmonie maar hier streven we niet naar.

2. Mindfulness draait om vertragen en zo uit de automatische piloot stappen. Hierdoor maken we contact met de zijn-modus en kunnen we steeds verfijnder voelen wat we nodig hebben. Dit staat haaks op de snelle samenleving waarin we nu leven. Op een hele subtiele manier, zonder dat we het vaak doorhebben, kan mindfulness hier een verlengstuk van worden. Het paradoxale is dat het juist werkt omdat het indruist tegen de waarden van de huidige samenleving die gericht zijn op: efficiëntie, snelheid, prestatie, resultaatgerichtheid, oppervlakte (voor diepgang), kwantiteit boven kwaliteit, snel schakelen etc. Het interessante is dat juist wanneer je veel onrust of afkeer ervaart bij lang stilzitten en zalvende woorden je de automatische piloot aan het uitschakelen bent.

3. Door mindfulness als een op het individu gerichte oefening te zien vergeten we het grotere systeem, met de zojuist benoemde waarden, dat tegenwoordig zoveel stress veroorzaakt. Inmiddels is wel duidelijk dat stress geen individueel maar een collectief probleem is. We leven allemaal in meer of mindere mate in deze snelle, resultaatgerichte en oppervlakkige cultuur. Mindfulness kan helpen om bewustzijn te creëren over hoe het huidige systeem en onze (sociale en digitale) omgeving op ons inwerkt en daardoor zullen we beter in staat zijn om gerichte actie te ondernemen. Wees er scherp op dat mindfulness niet een constant vernieuwde pleister op een wond wordt die eigenlijk een externe oorzaak heeft. Die actie is dus belangrijk.

Waar is de actie eigenlijk?

Mindfulness kan dus, als je niet oplet, enkel een oefening worden die je inzet om je beter te doen voelen. Om te ontspannen en je lekkerder te voelen. Je eigen batterij weer op te laden. Afstand te nemen van de drukte. En misschien voel je je daarna ook wel lekkerder. En zo wordt het langzaam jouw fix. Jouw kalmeringstablet. Jouw manier om stress te verzachten. Zo sukkel je langzaam weer in slaap en heb je nog altijd niet duidelijk wát het is dat de stress in eerste instantie veroorzaakt. En zo weerhoudt het je van actie. Weerhoudt het je van het leren jezelf stevig te begrenzen in een samenleving die constant je aandacht kaapt. Weerhoudt het je van het leren assertiever te worden en de (soms harde) waarheid uit te spreken naar je collega’s of partner.

Kortom: het grootste gevaar van mainstream mindfulness is in mijn ogen dat het mensen verzwakt in hun vermogens om gerichte actie te ondernemen om zichzelf zo werkelijk krachtiger te maken.

Ook in professionele mindfulnesskringen wordt naar mijn mening te weinig aandacht geschonken aan de ‘harde kanten van mindfulness’. We verdrinken in woorden als compassie, mildheid, begrip en empathie en zonder de juiste contextuele uitleg ontbinden we hiermee langzaam de stevigheid van onze ruggengraat. Je groeit niet wanneer je je spanning telkens probeert weg te krijgen met oefeningen terwijl je eigenlijk iets anders te doen hebt. Punt.

Dus wil je mindfulness enkel en alleen inzetten om je beter te voelen en een lekker momentje voor jezelf te hebben dan kun je volgens mij beter een dagje naar de sauna gaan. Wil je werken aan meer bewustzijn over de wijze waarop je met jezelf, je ervaringen en je omgeving omgaat, welke niet-helpende overtuigingen je in de weg staan en hoe de keuzes die je maakt en het gedrag dat je vertoont ervoor zorgen dat je je eigen potentieel belemmert dan kan mindfulness iets voor je zijn. Maar het is een lange-termijn practice, een cultivatie van kwaliteiten. Als het onderhouden van een moestuin. Dagelijks water geven. Niet om er diezelfde dag nog een tomaat uit te trekken. Maar om geduldig te wachten tot de vruchten zich vanzelf aandienen terwijl je in de tussentijd de juiste acties uitzet.

Wees de beste versie van jezelf! Volg je ultieme passie! Vind die hartstochtelijke relatie! Lees hier hoe je 12 keer per week seks kunt hebben! We zijn meer dan ooit op zoek naar bijzondere, speciale en uitzonderlijke prestaties en ervaringen. Neem je nu werkelijk genoegen met die ‘gewone baan’? Er is vast wel een training, lezing, event of workshop te vinden waarin jij leert om daaruit te breken. Het gevoel dat we niet goed genoeg zijn of het niet goed genoeg doen wordt alleen maar versterkt. Immers, veel zelfontwikkelingsmarketing gaat uit van de gedachte dat er verbetering mogelijk is en jij op dit moment niet alles uit je leven haalt wat erin zit. Is er nog wel ruimte voor het gewone, alledaagse? En kun je jezelf daarin ook goed genoeg vinden?

 

De waarde van zelfontwikkeling

Begrijp me niet verkeerd. Het is in mijn optiek heel waardevol en levensverrijkend om je energie te volgen. Dat waar jij blij van wordt en waar jij lichtjes van in de ogen krijgt. En in sessies doe ik vaak oefeningen waarbij mensen hun waarden leren ontdekken, dat waar zij voor staan en wat hen een gevoel van betekenis geeft. Dus ja, het is fantastisch dat we in een tijd leven waarin wij Westerlingen minder bezig hoeven te zijn met écht overleven en daardoor ruimte hebben voor zelfonderzoek en zelfontwikkeling. Maar er is een sterk – maar niet altijd even duidelijk – verschil tussen het ontdekken waar we energie van krijgen en te doen waar we blij van worden en de jacht op continue verbetering en die allesovertreffende ervaring.

 

Het gewone is zo gewoon nog niet

Herken je dat gevoel dat je (gewoon in een nuchtere toestand) naar een boom of een stuk fruit kijkt en denkt: ‘jezus wat is dat f*cking vet man! Hoe kan zoiets?’. Het is ook f*cking vet. We zweven op een bol in een oneindig universum en op die bol zijn alle omstandigheden zó perfect dat wij elke dag van zuurstof en brandstof worden voorzien. We hebben geen idee hoe we hier terecht zijn gekomen en hebben voor het grootste gedeelte geen idee hoe wij zelf werken. Superkomisch en supervet. En ook de creaties van de mens zijn fascinerend. M’n vader wees mij, als leek op technisch gebied, er onlangs op dat alles waar een gebouw uit bestaat geleverd wordt door de natuur. Holy….

Als mens hebben we alleen een mechanisme in ons dat dit doet vergeten: namelijk een structurele onbevredigdheid. Mooi geïllustreerd door een anekdote van Rob Brandsma, directeur van het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam:

“Een collega-trainer gaf eens zijn zoontje zijn eerste stukje chocola. Het eenjarig jongetje was enkele momenten in de zevende hemel door de verrassende smaak, maar kort daarna, nog voor hij het op had, focuste hij de ogen op het blok chocola dat zijn vader in de hand hield. Hier zie je de verschuiving van de dopaminepiek: van het genieten van deze chocola naar het verlangen naar het stuk dat je nog niet hebt.”

En voordat je hoofd met je aan de haal gaat: dat mechanisme hoeft niet weg. Het is menselijk en heeft een belangrijke evolutionaire waarde, namelijk: het niet oké zijn met het zo-zijn van dit moment is de motor van onze ontwikkeling. Immers, wanneer we altijd tevreden zijn met alles dan komt niks in beweging. Het is heel menselijk en heel normaal. Het hoort erbij. Maar misschien zijn we hier tegenwoordig iets te ver in doorgeschoten en voeden we dit mechanisme van onbevredigdheid alleen maar meer doordat ons gevoel van ‘niet goed/leuk/knap/avontuurlijk/fantastisch/gespierd/geïnspireerd genoeg zijn’ dagelijks in reclame-uitingen en langzaamaan ook in onze cultuur wordt versterkt.

 

Bedankt voor de info maar wat kan ik hier mee?

De maatschappij ontwikkelt zich in een bepaalde richting en ook daar is niet per se iets mis mee. Het is wat het is. Je verzetten tegen dat wat is kost heel veel energie en levert niet zo heel veel op. Slechte return on investment dus. Ik geloof veel meer in vaardig meebewegen. Niet vechten tegen het onjuiste maar het voeden van het juiste. Zoals Moeder Theresa (denk ik?) zei:

“I’m not marching against the war, I’m marching for peace”

Hoe kunnen we dan marchen voor onze eigen inner peace in een samenleving die er, vaak onbewust, op gericht is om die peace uit balans te brengen?

Ik geloof dat dat kan door onszelf te beoefenen in zelfcompassie en mildheid. Immers: iets van buiten kan jou alleen maar raken wanneer het al in jou aanwezig is. Het aanbod kan floreren bij voldoende vraag. Een reclameboodschap die propageert dat jij op zoek zou moeten naar een betere versie van jezelf komt alleen binnen als jij de overtuiging hebt dat je op dit moment geen goede versie bent. En dat gevoel zorgt ervoor dat je continu een betere versie blijft najagen. En dan is zelfontwikkeling geen intrinsieke keuze meer.

Kijk eens of je met een frisse blik iets meer aandacht kunt hebben voor het gewone, het kleine, het alledaagse. Hoe briljant wasknijpers zijn. De wijze waarop je laptop vrijwel direct reageert op jouw vingers. Dat hapje van je brood, met liefde belegd door je partner of misschien wel jezelf. Die vriendelijke lach van een collega. Die slok van je koffie. Dat ontspannen gevoel van je comfortabele stoel. De verse zuurstof die je elk moment vanzelf toegediend krijgt. De verfijnde automatische werking van je lichaam. Het kloppen van je hart. Misschien vloeit daar vanzelf wat meer dankbaarheid uit voort. Voor hoe bijzonder het gewone eigenlijk is.

Omhels jezelf in jouw imperfecties, jouw lelijkheid, jouw zwakheid, jouw onwetendheid, jouw saaiheid en jouw gewoonheid. Op het moment dat je mild kunt zijn naar wie je bent, wat je denkt, voelt en verlangt, hoe je eruitziet, hoe je in elkaar zit en de keuzes die je maakt ben je vrij en wordt het alledaagse vanzelf bijzonder.

Je bent

Gewoon

Oké

 

Ps. Ik kwam er na het schrijven van deze blog achter dat Edel Maex, psychiater en ook een mindfulnesstrainer, een boek met dezelfde titel heeft geschreven. Ik heb het niet gelezen. Maar het klinkt als een aanrader 😉

Het aantal burnouts en depressies blijft jaarlijks stijgen en het lijkt vooralsnog niet mogelijk om het tij echt te keren. Op dit moment lopen 1 miljoen Nederlanders een risico op een burnout (Rijksoverheid, eind 2015) en is depressie de nummer 1 oorzaak van invaliditeit wereldwijd (WHO, 2015). Dit zijn de extreme gevallen. Daarnaast zijn er ontelbaar veel mensen die leven met energielekken en weinig inspiratie. Vanuit de reguliere zorg is er een groeiend tekort aan klinisch psychologen en zelfs wanneer mensen naar een wetenschappelijk en klinisch opgeleid psycholoog gaan worden velen niet duurzaam geholpen. Aan de andere kant hebben organisaties moeite met het vinden en binden van talent zijn er nog nooit zoveel mensen geweest die zelfstandig hun dromen volgen en doen waar hun energie hen naartoe stuurt. We leven in een interessante tijd. In dit blog deel ik mijn kijk op deze ontwikkelingen en waarom we allemaal een morele plicht hebben om in actie te komen.

Wat ik zie als de kern van het probleem en de oplossing

Ik zie mentale klachten (als depressies, burnouts en angsten) als een respons op de eenzijdige verstarring van een systeem (de norm of de geïnternaliseerde overtuigingen van een persoon) waardoor de persoon er, veelal van zichzelf, niet mag zijn zoals hij/zij is en daardoor in innerlijk conflict raakt. Door een gebrek aan zelfliefde/zelfacceptatie gaat de persoon overmatig veel dragen wat niet voor hem/haar bedoeld is en zichzelf minder goed begrenzen waardoor hij/zij meer en meer geleefd wordt volgens de normen van het systeem waarin hij/zij zich bevindt. Wanneer er te ver over de grenzen heen wordt gegaan verliest de persoon de verbinding met zichzelf en z’n waarden en dit manifesteert zich in een mentale klacht (iemand’s gevoeligheid). Net als wanneer je het lichaam aan druk blootstelt de zwakte zich manifesteert (een zwakke rug bijvoorbeeld). De burnouts/depressies zijn slechts een symptoom en moeten dus niet bestreden worden maar moeten worden gezien als signaal om actief te werken aan een stuk zelfacceptatie en leren leven en handelen naar waarden (waar de energie zit). Kortom: er hoeft niks aan de persoon te worden veranderd, het enige wat er moet gebeuren is de persoon te helpen bij zelfacceptatie en de persoon te stimuleren zijn/haar energie te volgen: zijn/haar potentie ten volste benutten.

Waarom ik geloof dat de reguliere zorg steeds minder goed werkt

Alvorens ik de keuze maakte om aan de slag te gaan als coach was ik gestart met de master Klinische Psychologie. Ik heb een bachelor in de psychologie en een master bedrijfskunde en wilde me verder bekwamen als psycholoog met behulp van de master. Ik merkte tijdens de eerste vakken hoe ik meer en meer in een bepaald denkkader (systeem) werd gedrukt en ik besloot toen direct te stoppen omdat ik me realiseerde: échte heling kan alleen gerealiseerd worden met een systeemloze aanpak. Vanuit vrijheid.

De huidige zorg zit zelf té vast in systemen om als duurzame genezer te kunnen fungeren. Onder druk van de zorgverzekeraars worden bepaalde trajecten wel vergoed en andere weer niet. Hoe het nu gaat: een cliënt komt bij de psycholoog, vult een aantal vragenlijsten in en krijgt een diagnose. Aan die diagnose hangt dan een bepaalde vergoeding: de cliënt krijgt een x aantal sessies vergoed vanuit de verzekeraar vanuit aanpak x (veelal cognitieve gedragstherapie). Maar uitgaande van het feit dat het systeemdenken zelf het probleem is, hoe kun je dan verwachten dat je een persoon op die manier écht heelt? Hoe kun je een vastomlijnd traject aanbieden om een mens vrij van een systeem te maken? Hoe kun je zo bepalen wat de persoon werkelijk nodig heeft? Je laat als het ware weer een systeem los op iemand terwijl dat nou net is waar diegene uit moet zien te komen.

Waarom je jouw waarheid moet leven

We zijn wandelende voertuigen voor energie. En de energie wil een bepaalde kant op. De energie wil eruit. Wanneer jij jouw potentieel niet benut zal er altijd iets blijven knagen. Alsof je op een tuinslang gaat staan. De druk wordt steeds verder opgevoerd en uiteindelijk knap je: je brand op of komt in een negatieve spiraal. Hoe meer tegendruk jij geeft aan jouw potentieel hoe slechter je je mentaal, emotioneel en uiteindelijk ook fysiek gaat voelen. En dat heeft een functie! Namelijk: jou duidelijk maken dat dit niet jouw pad is. Dit niet de weg is die jouw energie of potentieel wil volgen. Zoals hierboven omschreven: burnouts en depressies zijn veelal het gevolg van te veel energie steken in zaken die niet voor jou bedoeld zijn. Je bent dus als het ware enorm veel tegendruk aan het genereren en het lichaam reageert daarop.

Het gaat er dus om dat jij meer en meer jouw waarheid gaat leven. Onze overtuigingen, vanuit onze opvoeding en de maatschappij, werken hierin vaak blokkerend. We zijn bang om de energie te volgen want we hebben onszelf omringt met verplichtingen of een status waaraan we denken te moeten voldoen. Wil je werkelijk het leven leven dat bij je hoort? Realiseer je dan ten diepste dat je in het leven maar heel weinig échte keuze hebt. Wat ik daarmee wil zeggen: het is niet jouw hoofd dat kiest maar jouw levensenergie. Noem het passie, purpose of je hart volgen. Het maakt niet zoveel uit welk label je daarop plakt. We kiezen niet van wie of waarvan we houden. Bruce Lee zei: ‘be water my friend’ en daarmee bedoelde hij dat we de weg van de minste weerstand moeten volgen. Ga daar waar de energie je naartoe brengt. En dat betekent niet dat je je altijd goed en gelukkig zult voelen. Integendeel, je zult vaak angst en pijn voelen. Je zult lijntjes moeten doorknippen. Dit is emotioneel gezien het moeilijkste pad maar je weet WAAROM je het doet. Daar waar je energie naartoe gaat is vaak datgene waar je het meest bang voor bent. Omdat er echt iets op het spel staat. Maar je hebt geen keus, het pad is al voor jou uitgestippeld. Slacht je draken. Je hebt de morele plicht om dit pad te volgen omdat je niet alleen jezelf maar iedereen om je heen ermee helpt. Je bent een potentieel dat zichzelf wil manifesteren en wanneer je hier niet aan toegeeft doe je jezelf en iedereen om je heen tekort. De enige keuze die je hebt is de energie te volgen of genoegen nemen met een leven van futloosheid, energielekken, weinig inspiratie en creativiteit, een ‘is dit het nou’-gevoel en in het ergste geval mentale en zelfs lichamelijke kwalen.

‘Find your cross and carry it up that hill’ – Jordan Peterson

‘life is not about becoming something. It’s about unbecoming everything you thought you should be’

Zelfliefde. Gaat je mond al krom staan? Trek ‘em dan maar weer recht want zelfliefde (oke, als je er echt niet tegen kan noem het dan zelfrespect) is waarschijnlijk dé belangrijkste skill die je in deze wereld van oneindige externe invloeden en verleidingen eigen moet maken. Ik hoop, met mijn bescheiden verhaal, je daartoe aan te zetten.

Zelfliefde in de westerse wereld van de 21e eeuw

Gisteren was het Valentijnsdag. En dat deed mij realiseren hoe sterk wij in onze maatschappij onze liefde continu outsourcen: we nemen onze geliefde mee uit eten omdat we hopen dat hij/zij (en alle andere genders) ons op die manier leuk blijven vinden. We plaatsen leuke shots op social media omdat we hopen dat mensen het liken. We doen, tegen onze wil, wat onze leidinggevende ons zegt omdat we hopen dat we zo onze baan behouden en sociaal gezien op de juiste ladder blijven staan. We kopen een mooie auto zodat de buren denken: “zo zo”. We kijken naar plaatjes van celebrities, fitgirls en crossfitboys en doen ons best om er ook zo uit te zien om zodoende ‘de beste versie van onszelf’ te worden. En alhoewel met veel van deze handelingen niet per se iets mis is, is het wel belangrijk om stil te staan waarom je doet wat je doet. En of dat écht is wat je ten diepste wil. Er gaat een verhaal de rondte dat de Dalai Lama eens een bezoek bracht aan een psychiatrische instelling in West-Europa en te horen kreeg dat zo’n beetje elke cliënt leed aan een negatief zelfbeeld. De Dalai Lama reageerde met een groot vraagteken, hij had nog nooit van dit fenomeen gehoord..

Zelfliefde, mijn persoonlijke verhaal

Ook ik ben van nature een leek wat zelfliefde betreft. Ik heb het, tot voor kort, nooit écht begrepen. En zo kreeg ik op mijn 15e plots last van zware paniekaanvallen. En het werd steeds erger. Zo erg zelfs dat ik niet meer op bepaalde plekken durfde te komen omdat ik bang was dat er weer een aanval kwam. En zo ontwikkelde ik ook depressieve klachten. Na een zware aanval kon ik vaak minimaal een dag plat op bed blijven liggen. Je kunt je voorstellen dat dit een negatieve spiraal in gang zette waar ik moeilijk uit kon komen. Na vele gesprekken, vele jaren van zelfonderzoek en zelfontwikkeling en ontelbaar veel meditatiesessies later trok ik mezelf langzaam uit die spiraal. Nu, 15 jaar later, zie ik glashelder wat er aan de hand was: een chronisch gebrek aan zelfliefde. Ik was altijd gewend te doen wat ik moest doen, haalde de hoogste cijfers van de klas om daarna de complimenten van de leraren en familieleden te verzamelen, ik moest uitblinken in elke sport, ik maakte keuzes op basis van wat ‘goed’ was, ik ging achter de meiden aan die populair waren en ik pleaste alles en iedereen om leuk gevonden te worden. ‘Ferry, de allemansvriend’, werd ik genoemd. En alhoewel ik het nog altijd als een kwaliteit zie dat ik met veel mensen door een deur kan schuilt daar natuurlijk een groot gevaar: je pleast iedereen, behalve jezelf.

Zelfliefde, hoe dan?

Puttend uit mijn eigen ervaringen en ervaringen met het begeleiden van andere mensen hierin kan ik het volgende zeggen:

 • Zet jezelf op de eerste plek. Dit is het meest sociale dat je kunt doen. Door goed voor jezelf te zorgen kun je ook goed voor een ander zorgen. ‘You can’t pour from an empty cup’.
 • Welke taal gebruik je richting jezelf? Heb je een sterke innerlijke criticus waardoor je jezelf vaak negatief bejegend? Doorbreek dan die gewoonte door allereerst op te merken dat je het doet. Meditatie helpt je goed bij het scherper worden op je ingesleten gewoontepatronen. Kies dan voor de weg van mildheid en vriendelijkheid naar jezelf: op momenten dat het goed gaat maar helemaal wanneer het minder goed gaat. Accepteer jezelf volledig en kraak je lichaam (met al z’n beperkingen), gevoelens, gedachten en emoties niet af. Mens zijn betekent dat alles er mag zijn.
 • Neem je intuïtie serieus. Herken je dat: je maakt een keuze en achteraf denk je: ‘ik wist aan het begin eigenlijk al dat dit niks voor me was’? Je intuïtie heeft het vaker goed dan je denkt. Belangrijk hierbij is het onderscheid blijven zien tussen intuïtie en geconditioneerd oordeel. Het 2e kan je je juist van mooie ervaringen weghouden.
 • Neem je energie serieus. Krijg je ergens energie van? Top, volg het dan en laat je niet tegenhouden door je eigen blokkerende overtuigingen of de mening van anderen. Wil je achter die droombaan aan? Doen! Hoe serieus neem je jezelf als je je eigen energie continu blijft smoren?
 • Respecteer je eigen grenzen. Heb je het gevoel dat je iets doet wat niet bij je hoort? Of dat je jezelf vaak ergens in verliest? Je meegaat in andermans keuzes en aan het einde van de dag op en moe bent? Dan ga je hoogstwaarschijnlijk over je grenzen. Dit kan zowel in samenwerkingen of relaties. Wees je heel bewust van je eigen grenzen en respecteer deze. Wanneer je er overheen gaat kom je vaak stress, negativiteit en twijfel tegen. En daar heeft niemand wat aan.
 • Heb moed en neem je angst mee. Hoe vaak komt het voor dat je iets voor jezelf houdt of maar mee gaat in de mening van een ander omdat je bang bent om voor jezelf te gaan staan? Stop daar maar zo snel mogelijk mee. Recht je rug en ga staan voor wat je belangrijk vindt. Verval niet in wollige verhalen om maar om de hete brei heen te blijven draaien maar zeg kernachtig wat je vindt. Wat de ander daarmee doet is zijn of haar verantwoordelijkheid. Wees niet bang om mensen te verliezen of conflicten aan te gaan. De mensen die jouw echte zelf waarderen blijven wel hangen. En wat heb je überhaupt aan relaties die gebaseerd zijn op een fake image?

Zelfliefde blijft een proces. Een tuintje dat je altijd moet blijven verzorgen. En voor mensen die zich in mijn verhaal herkennen (de pleasers onder ons) zal het altijd iets blijven om scherp op te zijn. Maar door er scherp en opmerkzaam op te zijn heb je een keuze. En, vrijelijk geciteerd naar wijlen Viktor Frankl, in die keuze ligt jouw vrijheid, groei en ontwikkeling.

Wees lief voor jezelf en je zult merken dat het een boost geeft aan jezelf, je werk en je persoonlijke en intieme relaties.

Een training volgen voor meer zelfliefde? Doe mee met de volgende mindfulnesstraining op 8 maart!

Het is bijna december, dat betekent: je zorgverzekering checken!

Zit je er al een tijdje over na te denken om een mindfulnesstraining te volgen omdat je last hebt van stressklachten, burn-out-klachten of negatieve gedachten en emoties? Dan kan het interessant zijn om uit te zoeken of jouw zorgverzekeraar deze training vergoedt. Onlangs is bekend geworden welke zorgverzekeraars in 2018 weer een vergoeding bieden. De up to date lijst kun je hier vinden.

Belangrijk is dat de aanbieder van de mindfulnesstraining voldoet aan de volgende criteria:

 • Hij/zij biedt een training aan volgens het wetenschappelijk onderbouwde MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) programma
 • Hij/zij is als trainer aangesloten bij de Vereniging voor Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN)

banana tree voldoet aan beide criteria en dus kun je, mits jouw zorgverzekeraar een vergoeding biedt, tegen een gereduceerd tarief een zeer kwalitatief programma volgen!

Heb je vragen? Neem eens vrijblijvend contact met mij op!

Op een bewust en vredig 2018!

Iets meer dan een maand geleden nam ik radicaal de beslissing om een maand mobiel offline te gaan. Mijn omgeving reageerde wisselend. Sommige mensen wezen me op mijn hang naar het extreme: ‘oh ja, ga je weer met je extreme experimentjes? Je kunt toch ook gewoon wat apps verwijderen’. Anderen betwijfelden mijn doorzettingsvermogen: ‘ah joh, dat hou je toch nooit vol!’. Maar de meesten reageerden enthousiast en verwonderd en zeiden iets in de vorm van: ‘oh wat gaaf, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Volgens mij is dat heel goed’. Wat mijn daadwerkelijke ervaring was en wat het me gebracht heeft lees je in dit blog!

Het waarom achter het experiment

Mijn motivatie was heel simpel: ik had steeds vaker het gevoel een speelbal te zijn van de psychologisch tot in de puntjes geoptimaliseerde social media apps op mijn smartphone. Apps waaraan dagelijks hoogopgeleide gedragswetenschappers werken om deze zo verleidelijk mogelijk te maken. Apps die inspelen op onze menselijke ‘zwaktes’ en ons precies dán weten te ‘pakken’ wanneer we er minst bestand tegen zijn. En in een samenleving waarin overprikkeling, oververmoeidheid en onzekerheid hoogtij vieren is dat op heel veel momenten van de dag. Vind je dit wel erg negatief klinken? Lees eens dit artikel waarin de ontwikkelaars van enkele van de meest verleidelijke functionaliteiten in onze social media apps hun zorgen uitspreken over de hedendaagse ontwikkelingen en hoe deze functies letterlijk ons brein kapen: https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/05/smartphone-addiction-silicon-valley-dystopia?CMP=share_btn_fb

Ik zag mezelf soms een half uur lang rondjes maken langs alle kanalen (Facebook, Instagram, Whatsapp, Linkedin, Twitter). Ik merkte dat ik in sociale settings minder sociaal was dan ik wilde zijn omdat ik vaak de neiging had mijn mobiel erbij te pakken. En ik wilde al een tijd lang meer boeken lezen maar kwam hier steeds niet aan toe vanwege de afleiding die mijn mobiel mij bood. Lezen is per definitie een activiteit waar je de tijd en aandacht voor nodig hebt om erin te komen. Het ongeduld dreef me dan al snel naar de directe ‘bevrediging’: social media. Tot slot vond ik het een vreemde gewaarwording dat ik terugkwam van een drieweekse vakantie in Brazilië en mijn vriendin bijna niks meer te vertellen had omdat ik vrijwel alle foto’s en fimpjes had gedeeld via Whatsapp..

En toen..

Op de dag dat ik het besluit nam ben ik direct op zoek gegaan naar een oud toestel. Ik pak graag snel door. Ik had geen oud model meer in huis dus ik stortte me op Marktplaats: ‘nokia’ ‘straal van 10 km’, zoek! Ik vond al snel een Nokia 6300 in Hengelo voor €25,-. Ik stuurde een bericht en kon het toestel die middag al ophalen (nee, onderhandelen is niet mijn sterkste punt..). Eenmaal thuis maakte ik me klaar voor de overstap. De eerste twijfels kwamen: ‘is dit wel zo verstandig? Mis ik dan niet te veel? Heeft het geen consequenties op zakelijk vlak? Is dit niet wat overdreven?’. Ik dacht er even over na en kwam al snel tot de conclusie dat het prima zou kunnen. Ik zou immers niet helemaal offline gaan en kon nog gewoon op mijn laptop. Het was wat gepriegel om de simkaart erin te krijgen, maar na een kwartier was het zover: ik was mobiel offline.

Wat heb ik ervan geleerd? 

 1. Niks gemist. Mijn allergrootste les: ik heb he-le-maal niks gemist. Ik leerde dat het overgrote deel van mijn social mediatijd mijn kwaliteit van leven niet echt verhoogde, afgezien van enkele goede inhoudelijke artikelen en een leuk sociaal contact hier en daar.
 2. Geen afkickverschijnselen. Ik hoefde niet af te kicken. De afwezigheid van een smartphone zorgde er al voor dat de behoefte naar ‘rondjes maken’ verdween.
 3. Geen compensatiegedrag. Ik ging niet ter compensatie social media bingen op mijn laptop.
 4. Minder moeten. Het gevoel constant iets richting iemand te moeten verdween. Wanneer ik mijn apps niet beantwoordde had ik altijd een gevoel dat ik nog iets moest richting iemand. Dit kon zelfs gepaard gaan met een licht schuldgevoel (‘oh shit, ik moet X nog terugappen..’, ‘sorry dat ik zo laat reageer’). Deze negatieve gevoelens verdwenen volledig omdat ik wist dat mensen wisten dat ik geen smartphone meer had.
 5. Meer tijd. Doordat ik minder social media rondjes maakte en minder casual gesprekken had op de app had ik meer tijd over en kon daardoor dingen met meer aandacht doen.
 6. Meer omgevingsbewustzijn. Ik werd mij bewuster van mijn omgeving en verbond hier meer mee. Ik stond eens op een station in Amersfoort en zag letterlijk niemand die niet op een scherm keek. Dit gaf me op dat moment overigens een best treurig gevoel.
 7. Meer geduld. Mijn geduld nam toe omdat ik niet meer alles binnen handbereik had. En daarmee nam de waardering ook toe. Bijvoorbeeld: het feit dat ik niet elke keer muziek bij de hand had zorgde ervoor dat ik meer genoot van muziek wanneer ik deze wel weer kon opzetten. Schaarste zorgt voor meer bevrediging.
 8. Meer inzicht in wat echt belangrijk is. In het verlengde van punt 7 merkte ik dat ik duidelijker kreeg wat er wel en niet toe deed. Wat echt belangrijk was en wat niet. Immers, wanneer ik een antwoord op voorstel moest uitstellen omdat deze niet direct onder de knop van mijn smartphone zat werd er meer tijd en dus moeite gecreëerd tussen de vraag en het antwoord. Hierdoor vielen zaken af waarvoor ik die moeite niet over had en dus was mijn aandacht meer gericht op de zaken die echt waarde voor me hadden.
 9. Meer lezen. Ik heb in een maand bijna 2 boeken gelezen. Dit viel me enigszins tegen maar was al een stuk meer dan wat me daarvoor lukte.
 10. Meer bellen. Ik belde meer. Wat veel kwalitatiever aanvoelde dan over en weer appen.
 11. Minder tekstueel contact. Ik smste een stuk minder dan ik normaliter app. Sms nodigt veel meer uit toch korte, concrete berichtgeving. Ik realiseerde me dat alles aan het ontwerp van Whatsapp doelbewust ontworpen is om een conversatie uit te lokken en je dus ‘hooked’ te houden. Ik doorzag daarbij ook de werking van de avatar (de ‘profielfoto’): door iemand’s foto te zien lijkt het een stuk persoonlijker te worden. Hierdoor ervaar je meer schuldgevoel wanneer je niet direct reageert.
 12. Minder misinterpretaties. Doordat Whatsapp zo’n laagdrempelig medium is had ik soms de neiging bepaalde zaken via dit medium te bespreken. Gesprekken die wat meer emotionele lading hebben kunnen snel verkeerd geïnterpreteerd worden en tot onnodige en niet constructieve conflicten leiden.
 13. Inzicht in het ‘waarom’. Ik realiseerde me dat onbewust social media gebruik bij mij met name werd aangewakkerd door een negatief gevoel en een drang dat gevoel op te heffen: bijvoorbeeld bij een gemis aan verbinding en aandacht of als afleiding voor een taak waar ik niet mee verder kwam. Het is een tijdelijke dopamineshot die uiteindelijk niet de échte voldoening of oplossing brengt. Dat is ook waar het verslavende aspect uit voortkomt.

Er waren echter ook wat nadelen, namelijk..

 1. Smartphone navigatie. Ik gebruik altijd navigatie op mijn smartphone. Dit vind ik handiger dan een reguliere TomTom omdat kaarten automatisch worden geüpdate. Ik geef ook eerlijk toe dat ik hierbij mijn smartphone wel meenam. Deze was nog altijd offline en werd puur gebruikt voor de navigatie.
 2. Voorbereidingstijd. Trips vroegen om meer voorbereiding. Ik had bijvoorbeeld een hotel geboekt in Antwerpen en moest de bevestiging hiervan uitprinten. Normaliter kon ik deze gewoon tonen vanuit de Booking.com app. Verder moest ik voor een afspraak in Haarlem van tevoren een looproute uitstippelen en de dienstregeling van bus en trein uitzoeken.
 3. ‘Extern geheugen’. Ik werk volgens een Getting Things Done systeem waarbij ik mijzelf taken toestuur via de app Captio. Deze taken vind ik dan terug in mijn mailbox. Heel handig voor wanneer ik niet op mijn werkplek ben en mij een idee of een to-do te binnen schiet.
 4. Bankieren. Ik vind bankieren via de app een stuk makkelijker dan via de laptop.
 5. De maatschappij. De maatschappij is enorm gericht op Whatsapp. Niemand smst meer. Wat uiteraard logisch is. Dit zorgde af en toe voor lastige communicatie omdat mensen waar ik minder contact mee had me toch apps stuurden.

Kortom, smartphones hebben veel voor- maar ook nadelen en het is volgens mij niet nodig om onszelf van de gemakken te ontdoen. Mijn motivatie voor dit experiment kwam voort uit de negatieve effecten die ik ervoer bij het gebruik van social media. Wat dat betreft had die vriend die me zei dat ik ook gewoon wat apps kon verwijderen gelijk..

Samenvattend zou ik zeggen dat gezond social media gebruik draait om meer bewust en minder reactief gebruik. Scherp zijn op de momenten dat je onbewust opgezogen wordt. Mijn tip daarbij: beperk social media gebruik tot je laptop of PC. Dan blijft het een bewuster proces. De drempel is hoger. De smartphone is zo laagdrempelig en zo direct beschikbaar dat we vaak voordat we het doorhebben alweer gevangen zitten in het welbekende rondje langs de kanalen.

Ik heb er inmiddels voor gekozen om weer ‘terug te gaan’, maar dan zonder de meeste social media apps. Whatsapp heb ik wel, maar hier probeer ik bewuster mee om te gaan. Helaas is het gevoel iets te moeten alweer wat terug en komt er een licht schuldgevoel wanneer ik niet direct reageer. Misschien dat ik in de toekomst besluit hier ook afstand van te nemen.

Ik geloof dat een bewust en aandachtig leven aan de basis ligt van een leven met minder stress en meer vrede. Wil je ook meer tips voor een bewust en aandachtig leven? Neem eens contact met me op!