Eén van de meest krachtige ervaringen die je als mens kunt ervaren is aantrekkingskracht tussen jou en een ander persoon. Het is een intense maar ook verwarrende ervaring. Aantrekkingskracht is verantwoordelijk voor veel van de piekervaringen en misschien nog wel vaker voor de ellendige. Families zijn erdoor uit elkaar gevallen, kinderen zijn erdoor verdeeld geraakt en oorlogen zijn erom gevoerd.

Maar wat is aantrekkingskracht eigenlijk? Wat betekent het wanneer je aantrekkingskracht richting een persoon voelt? Betekent het dat diegene bij je hoort of zit het toch anders?

In dit blog schijn ik licht op de betekenis van aantrekkingskracht in de hoop dat het je kan helpen betere keuzes te maken.

Wat is aantrekkingskracht?

Aantrekkingskracht is een enorme oerkracht. Een menselijke ervaring die we allemaal wel eens meemaken. Er is dus helemaal niks mis mee om het te voelen. Het is niet fout of slecht. Ook niet wanneer je al in een gecommitteerde relatie zit.

Aantrekkingskracht trekt je richting iets dat je wilt, variërend in sterkte op een schaal van: een voorkeur hebben, iets willen, iets nodig hebben en ergens naar hunkeren. Dit kan overigens ook van toepassing zijn op iets anders dan een mens.

Hoe verder weg we, bewust of onbewust, lijken te zijn van die- of datgene wat we verlangen hoe sterker de aantrekkingskracht voelt.

Aantrekkingskracht kan een indicatie zijn dat de andere persoon iets heeft wat je graag wilt in een partner. Heel vaak draait het echter helemaal niet om de andere persoon. Het gaat dan om iets wat we willen of willen bereiken door een associatie met deze persoon. En we denken dat we die gewenste ervaring kunnen zekeren door een relatie met deze persoon aan te gaan. Een knappe partner kan ons het gevoel geven dat we er maatschappelijk toe doen bijvoorbeeld. Een trofee die ons aanzien geeft. Het draait dus niet om de persoon maar wat de persoon ons oplevert.

Aantrekkingskracht is altijd een roep tot een bewustwordingsproces omdat het een indicatie is van een onbewust verlangen. Iets dat zich momenteel nog niet in je leven manifesteert maar je wel graag zou willen.

Wanneer we blind varen op verlangen dan hebben we niet door wanneer we eigenlijk in een giftige appel bijten. Met alle ellende van dien.

Aantrekkingskracht is iets anders dan liefde. Want aantrekkingskracht is unilateraal: het gaat één kant op aangezien het om jouw verlangens en behoeften gaat. Liefde is het nemen van iets of iemand als een onderdeel van jezelf. Bij liefde ervaar jij positieve emoties wanneer het de ander goed gaat. Je neemt de behoeften en verlangens van de ander als onderdeel van jezelf. Liefde is een bewuste keuze.


Waarom komen we zo vaak in de problemen wanneer we aantrekkingskracht ervaren?

Vaak maken we ondoordachte keuzes wanneer we aantrekkingskracht ervaren. Keuzes die kunnen resulteren in schade voor jezelf of anderen. Er zijn een paar aspecten die aantrekkingskracht zo lastig maken:

 

  • De betekenis die we aan aantrekkingskracht geven. We denken dat we wanneer we ons aangetrokken voelen tot een persoon we bij diegene zouden moeten zijn. Dat we bij hem/haar horen. Soms kun je het zelfs interpreteren als een teken dat het ‘de ware’ is. Het moet wel kloppen anders hadden we niet zo’n sterke aantrekkingskracht ervaren.

 

  • Projectie. Dit betekent dat we een idee hebben over wat we willen in het leven (wel of niet realistisch en wel of niet werkelijk passend) en projecteren het op de ander. Hollywood heeft hier een sterk steentje aan bijgedragen. In deze situatie zien we de partner niet voor wie die werkelijk is maar voor wie we willen dat ‘ie is. Alsof we iemand proberen uit te zoeken voor een rol in een bepaalde film die we voor ogen hebben. We zijn niet gek op de persoon maar op de fantasie van de persoon. We zijn gek op de persoon zolang hij/zij die rol speelt en worden boos wanneer hij/zij de rol niet meer speelt. Zodra de realiteit z’n intrede doet en de fantasie uiteenvalt valt de relatie ook uiteen.

 

  • De roep tot heelheid. Ons bewustzijn is niet in een staat van eenheid maar in een staat van fragmentatie. Door allerlei ervaringen in ons leven hebben we bepaalde delen van onszelf op de voorgrond geplaatst en andere delen afgesplitst. Dit is één van de belangrijkste copingmechanismen om om te gaan met pijn en afwijzing. Wanneer je vroeger als kind bijvoorbeeld weinig emotionele steun kreeg van je vader of moeder omdat ze te druk waren met zichzelf dan neem je het besluit dat je op niemand in het leven kunt rekenen om in je emotionele behoeften te voorzien en splits je het kwetsbare en behoeftige stuk af om te overleven. Dit doe je door dat deel te ontkennen, onderdrukken, afwijzen en verloochenen. Later in je leven word je juist aangetrokken tot die mensen die dat afgesplitste stuk van jou wél manifesteren. Er immers een polariteit, een + en -, tussen jullie en polariteit zorgt voor aantrekking. Wanneer je dichter bij een persoon komt die dit deel manifesteert ga je deze persoon afwijzen op die stukken zoals je dat ook bij jezelf hebt gedaan. Liefde slaat dan snel om in pijn. De aantrekking betekent in dit geval niet per se dat die persoon als partner bij je past. Het is een roep van je eigen onbewuste om het deel dat je ooit afsplitste weer te integreren. Op het moment dat je dat doet verdwijnt de aantrekkingskracht die gebaseerd is op de roep tot heelheid en kun je objectief inschatten of er een match is en die persoon werkelijk bijdraagt aan je welzijn.

 

  • De biologie van het lichaam. We zijn biologisch geprogrammeerd om ons tot bepaalde kenmerken van mensen aangetrokken te voelen om onze voortplanting zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo laat onderzoek zien dat symmetrie een voorspeller is voor sterke genen. We vinden mensen vaak knap wanneer ze een symmetrisch hoofd hebben bijvoorbeeld. Het probleem is alleen dat deze biologische eigenschappen vaak totaal niet in lijn liggen met wat we als mensen mentaal en emotioneel in ons leven willen. Iemand met een knappe kop en een mooi lichaam hoeft helemaal niet bij ons te passen als partner. Sterker nog: fysieke aantrekkingskracht is vaak de factor die de sterkste projectie veroorzaakt (‘als zó’n knap persoon mij leuk vindt dan zal ik een gelukkig leven leiden!’). Alhoewel de biologie van de voortplanting een enorm sterke oerkracht is, is het geen goede voorspeller voor relationeel succes. Wanneer je denkt in deze dynamiek te zijn gestapt doe dan de volgende test: beeld je de andere persoon in als superonaantrekkelijk. Je kunt je zelfs inbeelden dat hij/zij een andere stem heeft of zijn/haar stem juist ‘uitzetten’. Beeld je dan in hoe hij/zij zich gedraagt en wat hij/zij zegt en doet. Heb je dan nog steeds bewondering of waardering voor zijn/haar gedrag?

 

  • We zijn er gek op. Sterker nog: we zijn er misschien wel een beetje verslaafd aan. We houden van het sprookje en het hollywoodverhaal. Het voelt fysiek, psychologisch en emotioneel geweldig. Een soort high. Daarom is het zo lastig om een partner bewust te kiezen. Dit heeft te maken met hoe we opgevoed zijn: we zijn opgevoed om te doen wat we moeten doen en niet wat we willen doen. Om die reden willen we als het om aantrekkingskracht gaat doen wat we willen doen. Het lijkt nog het enige in het leven te zijn waar we écht zelf mogen kiezen en zodoende een echt grote voldoening brengt. Doen wat we eigenlijk moeten doen voelt zwaar, saai en minder spannend. Daartoe dwingen we onszelf al in de rest van de dingen die we in ons leven doen. Het socialisatieproces is in die zin een killer van ons interne kompas. Om ons te laten passen in de samenleving wordt dat kompas steeds meer het zwijgen opgelegd. Aantrekkingskracht is het enige dat sterk genoeg is om dat proces te overleven ongeacht of het ook maar enige logica heeft voor ons welzijn. Dit onbewust doen – volgen hoe we ons ergens bij voelen zonder bewustzijn rondom het waarom – is nog altijd beter dan je eigen behoeften en verlangens ontkennen. Het helpt je namelijk bij de vergroting van je bewustzijn. Maar: hetzelfde geldt voor met een motor met 100 km/per uur tegen een boom aanrijden. Ook dat verruimt je bewustzijn. Oftewel: niet elke ervaring die je bewustzijn verbreed is goed voor je.

 

  • We verwarren aantrekkingskracht met compatibiliteit. Vaak denken we dat wanneer we ons aangetrokken voelen tot iemand dat die persoon bij ons past. Zodra we ons aangetrokken voelen tot iemand gaat ons hoofd ermee aan de haal en creëert het allerlei romantische toekomstscenario’s met die persoon. Fantasieën die niks met de realiteit te maken hebben. Dit is met name krachtig wanneer aantrekkingskracht voortkomt uit een verlangen een ‘soulmate’ te vinden. Iemand die gelijkgestemd is. We kunnen dan bij iemand horen en ons niet meer eenzaam voelen. Dit schept een gevoel van uniekheid in het samenzijn. Alsof je de enige twee mensen op de planeet bent die er precies zo over denken. Aantrekkingskracht betekent dus geenszins compatibiliteit. Vaak betekent het juist het tegenovergestelde.

 

Een relatie die passend voor je is moet goed voelen voor beide personen en moet bijdragen aan het welzijn van beide personen. We zijn op zo’n manier geconditioneerd dat we denken dat wanneer we een goed persoon zijn we met iedereen harmonieus moeten kunnen zijn en komen dan in een dynamiek waarin er geen verschillen tussen beiden partners mogen zijn (‘ANWB-koppels) of dat er een verschil moet zijn dat niet-harmonieus is om er harmonie te laten zijn. Dit laatste zie je bij partners die een binding vanuit conflict ervaren. Het gekibbel houdt hen bij elkaar. Het is misschien ook hoe ze gewend zijn geweest aandacht te krijgen van hun vader of moeder.

Wanneer partners geen werkelijke match zijn dan is het slechts een kwestie van tijd totdat één of beide partners zich schaamt voor wie die werkelijk is en wat zijn/haar behoeften zijn. Hij/zij voelt zich dan niet geliefd voor wie die is.

Wanneer welzijn en geluk in relaties voor jou de prioriteit is. Dan zou de keuze voor een partner een keuze op meerdere facetten én een bewuste keuze moeten zijn. Niet een impulsieve en ondoordachte. De relatie met een persoon die bij je past voelt als een uitademing en niet als een inademing. Oftewel: het voelt als een ontspannen, opgelucht thuiskomen en niet als een opgewonden hunkering. Hoe bewuster je bent van wat je wilt, hoe makkelijker je dit zult herkennen. Het herkennen van een juiste partner wordt vaak nog lastiger gemaakt door de belangrijkste voorbeeldrelatie uit ons leven: de relatie van onze ouders. Wanneer je bijvoorbeeld gewend bent geweest dat je ouders weinig genegenheid toonden dan denk je dat dit normaal is.

Aantrekkingskracht zal nooit uit je leven verdwijnen. Ook niet wanneer je in een goede relatie zit. Je kunt je op elk willekeurig moment in je leven aangetrokken voelen tot meerdere mensen. Dat is heel menselijk en helemaal oké.

Het belangrijke is dat je vanuit bewustzijn leert kijken naar aantrekkingskracht zodat je kunt leren wat het betekent en hoe je het beste de verlangens en behoeften die aan de basis van deze aantrekkingskracht liggen kunt vervullen. En vaak is dat niet door met die persoon een relatie aan te gaan.

 

Wil je graag één van deze thema’s bij jezelf verkennen? Je kunt een vrijblijvende kennismaking inplannen door je contactgegevens onderaan deze pagina achter te laten.

 

NB. Deze blogpost is geïnspireerd op dit filmpje.