Sommige zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor een mindfulnesstraining. Allereerst kan mindfulness onder de rubriek biopsychosociale behandeling worden vergoed als een alternatieve arts of therapeut mindfulness inzet tijdens een individueel consult als behandelmethode. Voorwaarde is dat de therapeut aangesloten moet zijn bij een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging. Controleer dit bij je verzekeraar.

Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars ook recht op vergoeding van de kosten die een mindfulnesstraining met zich meebrengt. Aan de vergoeding van een mindfulnesstraining kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld.

Hieronder een kort overzicht van voorwaarden die gehanteerd kunnen worden:

  • Er is sprake van een behandeling, onderzoek, cursus of consult die medisch bedoeld is.
  • De therapeut/trainer is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Binnen het kader van mindfulness wordt slechts één beroepsvereniging erkend, namelijk de vereniging voor MBSR/MBCT/ Mindfulnesstrainers (VMBN). banana tree is aangelosten bij de VMBN.
  • De behandelaar is gecertificeerd lid (cat. 1) van de VMBN (let op: alleen van toepassing voor verzekeraars die vallen onder de koepel VGZ). Ferry de Wit is gecertificeerd (cat. 1) lid van de VMBN.

Via deze tool kun je checken of jouw zorgverzekeraar de mindfulnesstraining vergoedt:

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl

Mocht jouw zorgverzekeraar volgens deze tool geen vergoeding bieden, neem dan even contact op met je zorgverzekeraar. De polis is niet altijd leidend.

Meer info over de mindfulnesstraining van banana tree? Klik hier!